back to programme

back to teachers

 

Maurizio Ghella & Martin Maldonado

 

 

 

 

Impassioned, expressive with innate longing and love of the dance, Martin and Maurizio are a contemporary inspiration, enlivening tango with their soulful and elegant approach. 

Maurizio studied ballet, contemporary dance and Hip Hop, and Martin studied ballet at Teatro Colon before the longing for more, “a mixture of soul and body” led them to Tango. Ardent explorers of the possibilities of the dance they describe their approach.

"One focus of our work has always been the connection within the couple. The goal is to emphasize the technique through feeling each other, by being connected and by paying close attention to the embrace. When you're dancing like this, it will be easier to improvise, and also to approach your Tango in a much more relaxed way. "

And this is also a tool that they use in their workshops and their performances, allowing them to share another experience with the audience. They seek the perfect combination on how to express the technique through a pure feeling... Tango."

 

 


 

 

Met hun hartstocht, expressie en een aangeboren verlangen en liefde voor de dans zijn Martin en Maurizio een bron van inspiratie voor de hedendaagse dans en verrijken zij de tango met hun bezielde en elegante benadering.

Maurizio studeerde ballet, hedendaagse dans en Hip Hop, en Martin studeerde ballet bij het befaamde Teatro Colon voor dat zij begonnen te verlangen naar meer:  “een mix van lichaam en ziel "dat hen beide naar de tango leidde. Zij beschrijven hun benadering voorts als 'Vurige ontdekkingsreizigers van de dans'

"Een van de aspecten van ons werk is altijd de focus op de verbinding binnen het koppel geweest. Het doel is het benadrukken van de techniek door het gevoel heen, het afstemmen en aanvoelen van elkaar met veel aandacht voor de 'close embrace ' Indien je op deze wijze danst wordt het improviseren ook makkelijker, en kun je de tango op een ontspannen wijze  benaderen en beleven"

Dit is ook een vaardigheid die zij gebruiken binnen hun workshops en ook hun optredens. waardoor ook een verdieping met het publiek kan ontstaan. Het is een continue zoektocht naar de perfecte combinatie van de expressie van de techniek middels een puur gevoel.....Tango

 

 

 

 

 

Martin und Maurizio inspirieren in einem zeitgenössischen Sinn, indem sie leidenschaftlich und ausdrucksvoll die Liebe zum Tanzen mit einer tiefen Sehnsucht verbinden. Sie beleben den Tango in einer sehr gefühlvollen aber trotzdem eleganten Art und Weise.

Maurizio hat Ballett, Modernen Tanz  und Hip Hop studiert, wogegen Martin eine Ballettausbildung am Teatro Colon machte. Beide haben sich dann aber dem Tango zugewandt in der Sehnsucht danach „Körper und Seele zu verknüpfen“. Unermüdlich haben sie seither die Möglichkeiten des Tango erforscht. So beschreiben sie ihre Herangehensweise: "Ein Brennpunkt unserer Arbeit ist die Verbindung des Tanzpaares. Das Ziel ist dabei, die Tanztechnik durch das gegenseitige sich-fühlen zu verbessern, indem man miteinander verbunden bleibt und große Aufmerksamkeit der Tanzhaltung widmet. Wenn man so tanzt, wird es viel einfacher, zu improvisieren und man kann den Tango auch viel entspannter angehen."

Und genau das benutzen die beiden in ihren workshops und Tanzvorführungen: sie teilen ihr Erleben mit dem Publikum. Sie suchen die perfekte Zusammenstellung, wie man Tanztechnik durch reines Gefühl ausdrückt ... das ist Tango.

 

 

website      

 

 

 

 [ Ismael and Maria ] [ Adrian y Alejandra ] [ Eric Jeurissen ]  [ back ]