home

 

 

 

 

jury

 

 

 

 

tijdschema

 

 

 

 

prijs

 

 

 

 

contact

  terug naar doble ocho programma

Concurso Del Doble Ocho, tango muziek competitie

 

Het doel van het concours is ook nieuw talent te stimuleren en een podium te bieden, en een mogelijke doorstroom naar het professionale circuit. Verder wil het concours uitgroeien tot een platform en meetingplace voor musici, podium programmeurs, festivaldirecteuren, platenlabels en natuurlijk ook tangoliefhebbers.Tenslotte wil het concours door het samenstellen van een vakkundige en professionele jury een kwalitatieve selectie teweegbrengen in het aanbod van tangomuziek. 

 

Reglement 

 

NIEUW De uitnodigende podia voor de winnaars van het concurso kiezen na de finale op basis van de opname of het live bijwonen van de finale of en wanneer zij de winnaar uitnodigen. Deze winnaar moet passen in de programmering van deze podia. De intentie en bereidheid is in ieder geval daar deze winnaar uit te nodigen en hierover zijn afspraken gemaakt met de concours organisatie.1. Deelneming aan de Ocho staat open voor componisten, muzikanten, tekstdichters en zangers (m/v) van alle nationaliteiten.

 

2. Deelneming aan de Ocho staat alleen open voor amateurmusici, muziekstudenten en semi-professionele artiesten/ musici.


3. De definitie's van deze groepen zijn

 

-  Amateurmusici. 

Deze groep heeft minder dan 30 % inkomsten uit de muziek, geen examen op een conservatorium of muziekopleiding van vergelijkbaar nivau
- Muziekstudenten

Deze groep heeft  tot 50% inkomsten uit de muziek, ze studeren aan het conservatorium of muziekopleiding van vergelijkbaar niveau

Deze groep kan gratis meedoen
- Semi professionals

Deze groep verdient meer dan 50 % inkomsten uit muziekbeoefening, maar is nog niet  'doorgebroken ', Dit is af te meten aan de hoeveelheid concerten per jaar en waar deze concerten plaatsvinden.


4. Het doel van de Ocho is om de in lid 1. genoemde categorie artiesten te stimuleren om ten minste een nieuwe, innovatieve compositie of bewerking op het gebied van de tango argentino muziek te maken. Het strekt tot de aanbeveling dat het resultaat  'dansbaar ' is


5. De festival organisatie wijst elk jaar een bekende tango compositie aan, die in het kader van de Ocho bewerkt mag worden. 


6. Onder tangomuziek verstaan we tangomuziek in de ruimste zin van het woord: taditionele dansmuziek, tango nuevo, tango cancion, neotango, etc. Wat betreft het genre is naast tango ook milonga, wals en andere genres toegestaan.


7. De deelnemers mogen zelf uitkiezen welke instrumenten ze gebruiken.


8. Indien er sprake is van zang, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs in het Spaans te zijn. Andere talen zijn ook toegestaan.


9. De beoordeling van de composities en bewerkingen wordt uitgevoerd door een (door de festivalorganisatie) aangewezen jury. 

De Ocho streeft er naar om met een gedeeltelijke vaste en roulerende jury te werken. De jury streeft er naar om de deelnemers opbouwende, muzikale feedback te geven, ook in de vorm van een jury rapport


10. De beoordeling van de nieuwe composities en bewerkingen wordt in twee fasen gerealiseerd. 

- Door het beoordelen van de opgestuurde live-opname van het zelf gemaakte arrangement. (deze keuzes worden niet toegelicht )

- Door de beoordeling tijdens de finale op vrijdag 29 maart 2013  waar het arrangement live gespeeld zal worden. Tijdens het festival (het eigenlijke concours) op vrijdag 29 maartl wordt bekend gemaakt wie heeft gewonnen. 


11. De festivalorganisatie zorgt, waar nodig en waar mogelijk, voor de benodigde randapparatuur, zoals bijvoorbeeld monitors, microfoons, bekabeling, mengpaneel, luidsprekers en dergelijke.


12.  De opname van het arrangement wordt bij voorkeur aangeleverd ( voor 15 maart 2013 ! ) op een gangbaar digitaal formaat, zoals audio-cd, wav of mp3. In geval van twijfel wordt de deelnemer geadviseerd contact op te nemen met de festival organisatie.


13. Deelnemers aan de Ocho sturen deze opname Kunstburo Lucien Lecarme, Gerard Doustraat 164-2v, 1073 VZ, Amsterdam (postadres) of tango(add)dds.nl (e-mail adres). 


14. De rechten van de nieuwe composities berusten ten alle tijde bij de componist en uitvoerenden.


15. Voor deelname aan de Ocho is een inschrijfgeld van 75 euro verschuldigd. ( PS NIET VOOR STUDENTEN )Hiervoor krijgen de deelnemers 4 kaartjes voor de  vrijdagavondsalon terug voor familie en vrienden. Groepen die de finale hebben bereikt krijgen per groep 2 extra vrijkaarten voor de vrijdagavond.

 

16. De 75 euro dient voor 1 maart 2013 overgemaakt te worden op het rekening nummer van Stichting Ultimo tango. ( giro 9272631) . Met het overmaken en het opsturen van de demo is deelname aan de competitie gegarandeerd. 


16. Bij onvoldoende deelname of onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, kan de jury besluiten om geen winnaar aan te wijzen. In een tegenovergetselde situatie kan de jury ook besluiten meerdere winnaars of een winnaar en een runner up aan te wijzen. In geen van deze gevallen wordt gerestitueerd. Over de besluiten van de Jury wordt in principe niet gecommuniceerd.


17. Bij alle andere situaties, waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie in overleg met de jury.


18. Over de voorselectie, de uitslag en jurering kan geen correspondentie plaatsvinden.


19. De Doble Ocho festival organisatie houdt zich het recht voor om het reglement van het concours wijzigen. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk  tijdens de inschrijfperiode bekend gemaakt via de festival site (www.doble-ocho.com).